Mahuke s.r.o. - Autorské práva

Autorské práva

Celý obsah stránok na doméne www.mahuke.sk a ostatných doménach, či sub doménach majiteľa a dokumenty zverejnené na tejto stránke v elektronickej forme sú chránené medzinárodnými autorskými právami a autorskými právami uvedených autorov v spodnej časti predmetného obsahu.

Tieto stránky možno slobodne stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť a to vrátane textu a grafiky výlučne pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté. Distribúcia alebo publikácia týchto stránok a to vrátane textu a grafiky v akejkoľvek podobe je bez písomného povolenia a vopred udeleného súhlasu je výslovne zakázaná.

Pokiaľ sa rozhodnete použiť akúkoľvek časť našich stránok a nášho autorského obsahu formou zdieľania, či kopírovania jej obsahových častí, a to buď na vašich internetových stránok, sociálnych sieťach, alebo iných internetových, tlačových formách, alebo video prezentáciách, vyžadujeme aby bol vždy uvedený zdroj predmetnej citácie, odkazu, obrázka, alebo iného autorského obsahu podliehajúceho ochrane autorských práv. Pokiaľ máte záujem o zdieľanie akejkoľvek časti stránok, informujte nás o tom prosím, prostredníctvom formulára na ľavej strane, tejto stránky.

V prípade zistenia neoprávneného užívania akéhokoľvek obsahu stránok a to buď grafických materiálov, autorských fotografií, článkov, alebo iných informácií, budeme postupovať v zmysle platných zákonov SR a EU a medzinárodných práv.

 

Autorské právo je základným nástrojom na ochranu intelektuálneho vlastníctva. Vloženie hypertextového odkazu na diela, ktoré sú chránené autorským právom, na internetovú stránku a ktoré sú zverejnené bez súhlasu autora na inej internetovej stránke, nie je „verejný prenos“, ak osoba, ktorá tento odkaz vložila, nekonala s cieľom dosiahnutia zisku a konala bez toho, aby vedela o nezákonnosti zverejnenia týchto diel. Naopak, ak sú tieto hypertextové odkazy poskytnuté s cieľom dosiahnutia zisku, musí sa vychádzať z domnienky vedomosti o nezákonnej povahe zverejnenia na inej internetovej stránke.

Zdroj poslednej citovanej state - klikni

 

Informácie

Pondelok – Streda
09:00-12:00 obed 13:00 do 17:00
Štvrtok – Piatok
09:00 – 12:00 obed 13:00 do 17:00

EMdizajn s.r.o., Zvolenská cesta 4220/18, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko

www.emdizajn.sk